Biznes

Koszty po stronie faktoranta

Podpisanie umowy faktoringowej daje faktorantowi możliwość kontrolowania płynności finansowej. Firmy pragnące korzystać z tej formy finansowania powinny jednak pamiętać, że utrzymanie cash flow ma swoją wymierną cenę, wyrażoną w opłatach dla faktora. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie koszty może ponieść przedsiębiorstwo decydujące się na faktoring.

Rzetelny faktor nie ma nic do ukrycia

Zacznijmy od tego, że wszystkie koszty powinny być jawne i zawarte w umowie faktoringowej. Godną zaufania firmę faktoringową można poznać m.in. po tym, że jeszcze przed podpisaniem umowy przedstawi faktorantowi potencjalne kalkulacje określające, z jakimi wydatkami będzie się wiązało parafowanie umowy faktoringowej.
Wspomniane poniżej koszty mogą, ale nie muszą się pojawić w przypadku współpracy z każdym faktorem. Wiele zależy od rodzaju faktoringu i standardów pracy samego faktora. Rozważając różne oferty faktoringowe, warto zapytać firmę finansową o to, czy dana kategoria kosztu występuje w jej umowie:

1. Prowizja przygotowawcza – może być pobierana za zbadanie wiarygodności płatniczej faktoranta i odbiorcy. Taka analiza jest faktorowi niezbędna do oszacowania ryzyka wejścia w daną współpracę. Prowizja przygotowawcza może też dotyczyć przygotowania umowy i jest pobierana zazwyczaj na początku współpracy. Może być wyrażona kwotowo lub procentowo (od przyznanego limitu finansowania).

2. Prowizja faktoringowa – wyrażana w procentach opłata od realnej lub określonej w umowie sumy wierzytelności przejętej od faktoranta. Prowizja jest rozumiana jako koszt naliczany za świadczenie usługi faktoringowej.

3. Odsetki faktoringowe kredytowe od salda faktycznego zadłużenia (płatne z dołu) lub odsetki dyskontowe od wartości przejętych wierzytelności (płatne z góry). Faktor płaci faktorantowi odsetki za udostępnienie kapitału.

4. Inne opłaty, np.: za ubezpieczenie wierzytelności, opłata za koszty windykacji i pozostałe koszty wskazane w umowie faktoringowej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Koszty po stronie faktoranta – Zapraszamy!

bradforddesign.com pmipad.pl https://dajplus.pl/ogrzewacz-tarasowy-nowa-era-komfortu-na-swiezym-powietrzu/