Jak powinna przebiegać renowacja zabytków?

Aby zabytki przetrwały jak najdłużej należy poddawać je zabiegom, które zachowają ich wyjątkowy charakter oraz wygląd.

Renowacja zabytków

Są to zabiegi, które mają za zadanie zachowanie dawnych i ujawnienie chwilowo ukrytych, estetycznych oraz historycznych wartości zabytków. Najważniejsze jest tutaj poszanowanie dawnej substancji elementów, które stanowią dosłowną i namacalną dokumentację przeszłości świata.

Renowacja zawsze poprzedzana jest poznawaniem archeologii i historii danego zabytku. Tylko i wyłącznie tam gdzie to jest nieuniknione można opierać się na domysłach – wtedy prace chcąc nie chcąc będą wywodzić się z kompozycji architektonicznej ze znamieniem naszych czasów.

Techniki renowacyjne

Najlepiej używać jest tych tradycyjnych, ale kiedy stają się one niewystarczające wzmacnianie zabytków może odbyć się przy użyciu technik nowoczesnych. Mowa tu zarówno o technikach konserwatorskich, jak i budowlanych. Dobrze jednak, gdy skuteczność tych nowoczesnych potwierdzona jest doświadczeniem i danymi naukowymi.

W czasie przygotowań i już przy samej renowacji zabytków powinno szanować się wkład każdej epoki do dziejów budowy konkretnego zabytku. Celem działań nie jest bowiem uzyskanie jedności stylowej. Co ważne, kiedy budowla zawiera kilka faz nawarstwiających się, to wydobycie fazy spodniej usprawiedliwione jest jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Można to zrobić na przykład wtedy, gdy usunięte części nie są aż tak wartościowe z punktu widzenia historii, a to co jest niżej jest o wiele ważniejsze.

Ważne jest oczywiście, by elementy, które stanowiły tą dolną warstwę naprawdę przedstawiały znaczącą wartość archeologiczną lub estetyczną (a ich jakość musi mieć stan „zadowalający”). Decyzja o tym, co ma zostać wykonane nie może być zależna jedynie od autora projektu renowacji. Swoją opinię powinni wydać także inni specjaliści.

Renowacja zabytków – co jest jeszcze istotne?

Elementy jakimi zastępuje się brakujące części muszą harmonijnie włączać się do całości. Jednocześnie jednak, muszą trochę odróżniać się od elementów autentycznych – aby dokumenty sztuki i historii nie zostały zafałszowane. Natomiast dobudowy mogą wydarzyć się tylko wtedy, gdy mają one na względzie wszystkie dawne części budynków oraz całą równowagi kompozycyjną budowli.

Miejsca o wartości zabytkowej muszą być szczególnie cenione i ważne, by renowacji dokonywać z najwyższą starannością, by zachować ich integralność oraz wartość estetyczną.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z PPKZ S.A.

wózek dziecięcy 3w1 Baby Design Bueno New Jaka parasolka do wózka? Jaki wózek na wakacje? dentysta Nowa Huta pudełka na wino