Czym się zajmuje kancelaria notarialna?

Do kancelarii notarialnej nie chodzi się codziennie, wobec czego można nie zdawać sobie sprawy z tego, czym tak naprawdę zajmuje się notariusz. A dobrze jest to wiedzieć, ponieważ praktycznie każdy przynajmniej raz w życiu znajduje się w takiej sytuacji, która wymaga skorzystania z jego usług.

Kim jest notariusz?

Najogólniej rzecz ujmując kancelaria notarialna zajmuje się zapobieganiem sporów sądowych poprzez zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Notariusz jest osobą powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, która na co dzień sporządza dokumenty zawierające wolę stron. Dotyczą one w głównej mierze spadków, darowizn, obrotu nieruchomościami, ale także na przykład założenia spółki akcyjnej.

Kandydat na notariusza musi ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskać tytuł magistra bądź zagraniczne studia prawnicze uznane w RP, odbyć aplikację notarialną (obecnie trwa ona 3 i pół roku) i zdać egzamin z wynikiem pozytywnym. Czynności, które wykonuje notariusz mają charakter dokumentu urzędowego. Przy ich dokonywaniu ma on obowiązek czuwać nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów obu stron, a także pozostałych osób, dla których mogą one powodować skutki prawne.

Miejsce pracy notariusza – kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna jest to samodzielny urząd, który prowadzony jest przez jednego lub kilku notariuszy. Jeśli jest prowadzona w formie spółki, w jej nazwie powinno być to uwzględnione.

Nazwa powinna zawierać imię bądź imiona oraz nazwisko notariusza lub notariuszy, którzy w niej urzędują. Przed budynkiem, w którym znajduje się kancelaria musi znajdować się tablica informująca o nazwie, przeznaczeniu pomieszczenia, a także o godzinach i dniach otwarcia.

Siedziba kancelarii jest wyznaczana przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego. Każda z nich ma sporządzoną własną dokumentację wszelkich czynności notarialnych, które po podpisaniu zawsze w niej zostają. Klient otrzymuje jedynie odpis. Akty prawne mogą być sporządzane przez notariusza lub jego zastępcę.

Najważniejsze zadania notariusza prowadzącego kancelarię

Notariusz prowadzący kancelarię zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Dodatkowo dba o wyposażenie miejsca zgodnie z powagą notariatu oraz troszczy się o dobre warunki lokalowe.

Do zadań prowadzącego notariusza należy także dbanie o kulturę pracy i sprawne załatwianie spraw. Na jego barkach ciąży też odpowiednie zabezpieczenie wszelkich dokumentów i pieczęci, które znajdują się w kancelarii.

Notariusz powinien załatwiać sprawy swoich klientów w sposób sumienny, sprawny i zgodny z obowiązującym prawem. Zobowiązany jest również do udzielania wyczerpujących informacji odnośnie wykonywanych czynności notarialnych.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *