Zarządzanie personelem z systemem Enova

Enova jest systemem ERP, zaprojektowanym w celu poprawienia wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa. Systemy ERP dotyczą planowania zasobów i pozwalają na zintegrowanie wszystkich działów oraz funkcji w firmie. Korzystanie z systemu Enova przynosi bardzo wiele korzyści dla określonych branż, stanowisk i procesów. Dotyczy to również zarządzania personelem.

Wygoda dla personelu

System Enova ułatwia zarządzanie personelem poprzez rozbudowanie ewidencji osobowej wszystkich danych personalnych pracowników oraz zleceniobiorców. Dzięki temu znacznie uproszczone staje się rozliczanie poszczególnych etatów i umów wykonywanych zleceń, a dodatkowo w definiowaniu składników wynagrodzenia użytkownik uzyskuje bardzo dużą swobodę. Enova stwarza również pole do udzielania długoterminowych pożyczek, zaliczek opodatkowanych oraz nieopodatkowanych. W systemie Enova zaimplementowane zostały indywidualne kalendarze. Pozwalają one na ustalenie czasu pracy, w tym również wielozmianowej. Oprócz tego kalendarz znacznie ułatwia odnotowywanie rozmaitych odstępstw od ustalonego grafika, np. dotyczących nieobecności pracownika. W ten sposób przeszeregować można również wszystkie planowane wypłaty.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Za pomocą systemu Enova dostępnego pod linkiem http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/ znacznie łatwiejsza jest również współpraca z rejestratorami czasu pracy, ponieważ odbywa się ona bezpośrednio. Dane mogą być importowane do pliku lub wymienione przy pomocy odpowiedniego czytnika. Również deklaracje podatkowe, rozliczeniowe czy ubezpieczeniowe wysyłane i wystawiane są elektronicznie. W systemie Enova znacznie ułatwione jest także zarządzanie zasobami ludzkimi. W systemie zawrzeć można ewidencję szkoleń i kursów, zaplanować procesy rekrutacyjne, analizować zapotrzebowanie na określone stanowiska oraz dokonywać ocen poszczególnych pracowników.

Rozliczenia pracowników

Uzyskując dostęp do kadry pracowniczej i danych kadrowo-płacowych, użytkownik systemu Enova może prowadzić rozliczenia osób oddelegowanych do pracy zagranicznej, prowadzić rozliczenia dla nauczycieli akademickich oraz rozdzielać wynagrodzenia.
Dzięki oprogramowaniu Enova znacznie łatwiejsza staje się także ewidencja wyposażenia oraz stanu wydanej odzieży roboczej w kartotece pracownika. Zestawienia mogą być zbiorcze i dotyczyć czasu pracy, analizowania danych, rejestrowania, obsługi oraz rozliczania delegacji zagranicznych oraz krajowych. Oprogramowanie Enova pozwala także na automatyczną aktualizację kursów walut, bezpośredni import wszystkich danych do pliku oraz weryfikację danych dotyczących spóźnień i nieobecności pracowników.