Zarabiające na siebie działki inwestycyjne

Działki inwestycyjne od dawna są wykorzystywane jako narzędzie do zamrażania pieniędzy. Obecnie gruntami dostępnymi w rejonach dużych miast są zwykle małe działki budowlane z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, ziemie pod uprawę, działki inwestycyjne pod produkcję lub aktywizację gospodarczą oraz tereny leśne, które należą do Skarbu Państwa.

Opłacalność działek inwestycyjnych

Inwestowanie w ziemię może okazać się opłacalnym posunięciem, jeśli inwestor postawi na popularne i cieszące się zainteresowaniem działki budowlane, które położone są na przedmieściach dużych miast. Należy też dodać, że liczba mieszkańców miast cały czas wykazuje tendencje wzrostowe, co również jest korzystne.

Jeśli chodzi o wydzielanie terenów pod działki inwestycyjne, to jest to określane przez samorządy miejsce i gminne. Jest on wyznaczony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Największym zainteresowaniem cieszą się działki inwestycyjne, które ulokowane są przy trasach szybkiego ruchu i oddzielone są pasem użytków rolnych czy też konkretną odległością od trenów mieszkaniowych. Chodzi tutaj o nieingerowanie przemysłu z obszarami przeznaczonymi pod budownictwo jednorodzinne.

Ziemia rolna

Jeśli chodzi o ziemię rolną, to jest to naturalnie wyznaczony obszar, który jest coraz częściej przekształcany wtórnie. Wiele terenów i działek rolniczych podlega ochronie, co określa klasa bonitacyjna gleby. Działki, które charakteryzują się wysoką jaksoćią na obszarach gminnych prawdopodobnie nie zostaną przekształcone w działki budowlane.

Nie zmienia to faktu, że nie wszystkie grunty i działki podlegają ochronie. W związku z tym coraz więcej działek jest przeznaczanych pod budownictwo mieszkaniowe, dzięki czemu takie działki inwestycyjne zyskują na cenie. Wszystko to z powodu coraz większego popytu na tego rodzaju grunty.

Działki inwestycyjne w sprzedaży

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie rejonami, które są dobrze zurbanizowane oraz tymi, które nie podlegają szybkiemu uzbrojeniu w infrastrukturę techniczną. Nieduża podaż działek jest niezwykle pożądanym zjawiskiem. Dodatkowo wiele gmin obejmuje takie tereny miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w celu usprawnienia procedur związanych z budową domu czy sprzedaży działki.

W dużych miastach cały czas zwiększa się przyrost mieszkańców, ale ich zamożność nie ulega znaczącej poprawie. W związku z tym nie stać ich po prostu na zakup droższej działki, co jest pomocną wskazówką dla inwestorów. Ponadto im bliżej centrum, tym są ceny działek są wyższe. Oznacza to, że warto obecnie w nią zainwestować kapitał i skierować ją w przyszłości do sprzedaży. Artykuł powstał we współpracy ze GTB Invest

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *