Projekty instalacji sanitarnych

W domu albo w budynku firmowym występują różne instalacje. Ich elementy muszą się więc krzyżować czy przebiegać obok siebie (nawet na dłuższych odcinkach). Ich rozkład oparty jest na kilku zasadach. Dlatego aby projekty instalacji sanitarnych został wykonany bezbłędnie, najlepiej jest, by wykonało go biuro projektowe.

Główne zasady projektowania

Biorąc pod uwagę projektowanie wentylacji, instalacji gazowej czy centralnego ogrzewania nie może być przypadkowe. I tak na przykład przewody elektryczne oraz gazowe, zawsze muszą zostać poprowadzone nad wodnymi. Kiedy przewody elektryczne biegną równolegle do przewodów wodnych, to odległość między nimi musi wynosić przynajmniej pięćdziesiąt centymetrów. W przewodach krzyżujących się przestrzeń oddzielenia musi wynosić przynajmniej pięć centymetrów. Wszyscy w biurze projektowym muszą również pamiętać, iż przewody gazowe muszą być oddalone od wodnych o nie mniej niż piętnaście centymetrów. Kiedy zaś chodzi o instalacje wodną, to obejmuje ona zazwyczaj wiele pomieszczeń. Musi ona przejść przez ścianę albo strop. W takich miejscach rury należy umieszczać w tulejach ochronnych, oczywiście o średnicy nieco większej niż one. Pozwoli to na swobodne przesuwanie się przewodów przy ruchach cieplnych. Dawniej powstała przestrzeń pozostawała pusta. Dziś zaleca się wypełnić ją pianką poliuretanową lub szczeliwem silikonowym, co nie będzie szkodzić podstawowym funkcjom, a jednocześnie ogranicz przenikanie dźwięków pomiędzy pomieszczeniami. Co ważne: w miejscu przejścia instalacji przez ścianę nie powinno wypadać żadne łączenie rur.

Projekty instalacji sanitarnych

Każde biuro projektowe zdaje sobie również sprawę z tego, że wodę użytkową rozprowadzać można na różne sposoby. Obecnie najczęściej stosują one tak zwany dolny rozdział wody. W takim wypadku woda z sieci miejskiej (albo z własnego ujęcia) jest pod ciśnieniem doprowadzana do najniższej kondygnacji budynku. Stamtąd na wyższe kondygnacje podawana jest tylko woda zimna. Dopiero na wyższych piętrach zostaje ona ogrzana, lub ewentualnie oczyszczona. Wtedy w instalacji wystarcza jeden przewód. Jeżeli jednak w piwnicy umieszcza się kocioł grzewczy, to do kierowania wody ciepłej wykorzystuje się osobny przewód: jest to wtedy instalacja z dolnym rozdziałem wody z dwoma przewodami. Instalacja grzewcza jest trochę bardziej złożona, gdyż od źródła ciepła woda płynie do wszystkich jego odbiorników (grzejniki, rury ogrzewania podłogowego). Później spływa ona do źródła ciepła. Jak więc widać projektowanie wentylacji i instalacji wodnych wymaga dużego doświadczenia i wprawy.