Jakie nowe wymagania wiążą się z cyfryzacją służby zdrowia?

Cyfryzacja służby zdrowia to nie tylko nowe możliwości, ale także wyzwania, jakie stoją przed każdą placówką medyczną. Najpóźniej w 2018 roku ma zostać wprowadzona elektroniczna dokumentacja medyczna – oznacza to konieczność zakupu oprogramowania dla przychodni, które umożliwi sprawne archiwizowanie dokumentów na dyskach i bezpieczne udostępnianie ich online. Lekarze będą zobowiązani również do wystawiania e-recept i e-skierowań, do których pacjenci będą mieć dostęp z poziomu konta pacjenta.

Wystawianie elektronicznych recept

E-recepta to jeden z podstawowych wymogów związanych z informatyzacją służby zdrowia. Ma ona zwiększyć nadzór nad lekami refundowanymi, a także zapobiec nieczytelności recept lub ich fałszowaniu czy innym nadużyciom. Elektroniczna recepta będzie wystawiana przez lekarza w systemie P1 – czyli na platformie służącej do gromadzenia i udostępniania danych medycznych. Farmaceuta może zrealizować receptę uzyskując do niej dostęp poprzez zeskanowanie kodu kresowego z telefonu pacjenta lub poprzez wprowadzenie do systemu 4-cyfrowego kodu, który pacjent otrzyma SMS-em. Informacje o przepisanych lekach będą także dostępne na internetowej karcie pacjenta.

Założenie internetowego konta pacjenta

Konto pacjenta online ma zastąpić klasyczną kartę pacjenta, w której gromadzone są wszystkie dane dotyczące historii choroby. Przy pomocy internetowego konta pacjent będzie mógł nie tylko pozyskać informacje o swoim przebiegu leczenia i wykonanych zabiegach czy badaniach, ale także sprawdzić, na kiedy ma zaplanowane wizyty czy który jest w kolejce do danego lekarza. Internetowe konto pacjenta można założyć na 3 sposoby:

  • poprzez wprowadzenie danych z profilu zaufanego ePUAP do formularza rejestracyjnego internetowego konta pacjenta
  • poprzez wypełnienie formularza i potwierdzenie go certyfikowanym podpisem elektronicznym
  • poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online i potwierdzenie tożsamości we właściwym urzędzie.

Po założeniu internetowego konta pacjenta można będzie zalogować się do niego z portalu e-Zdrowie, na którym znajdziemy także informacje o placówkach medycznych i aptekach czy o listach oczekujących do specjalistów. Uruchomienie internetowych kart pacjenta wymaga także przestrzegania procedur bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych osobowych oraz jednostkowych danych medycznych. Dlatego internetowe konto pacjenta ma działać w oparciu o zabezpieczenia wzorowane na bankowości internetowej.

Wdrożenie oprogramowania medycznego

Aby nowa, zinformatyzowana przychodnia mogła rzeczywiście działać sprawniej, potrzeba jeszcze dobrego oprogramowania medycznego. Powinno ono być przede wszystkim dostosowane do specyfiki przychodni czy gabinetu prywatnego. Poza tym warto zwrócić uwagę na moduły służące do wystawiania e-recept, rozliczeń czy bieżącej obsługi pacjentów. Producenci oprogramowania często oferują także bardziej zaawansowane funkcjonalności, np. na www.mediporta.pl/elektroniczna-dokumentacja-medyczna-obowiazkowa-od-1-01-2018/ znajdziemy wbudowaną bazę leków oraz poziomów refundacji, a także łatwe do modyfikowania szablony i harmonogramy czy moduł integracji z laboratoriami. Takie rozwiązania minimalizują czas, jaki lekarz musi poświęcać na formalności i pozwalają na usprawnienie pracy przychodni.