Jak dostać zasiłek rodzinny w Norwegii?

Bardzo wielu Polaków w poszukiwaniu pracy zdecydowało się wyjechać do Norwegii. Osobom, które mają dzieci mogą po spełnieniu kilku warunków otrzymać w tym kraju zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny w Norwegii: co trzeba zrobić, aby go otrzymać?

Zasiłek rodzinny w Norwegii mogą otrzymać również Polacy, którzy pracują w tym kraju. Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest to, aby była to praca legalna. Oznacza to, że zasiłek rodzinny mogą otrzymać Polacy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zasiłek rodzinny to świadczenie, które jest wypłacane w Norwegii do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Zasiłek jest przyznawany na każde dziecko, które spełnia warunek wieku. Kwota zasiłku wynosi 970 koron norweskich. Polacy pracujący legalnie w Norwegii mogą ubiegać się o wypłatę tego zasiłku do trzech lat wstecz; nawet więc, gdy wrócili już do Polski mogą złożyć wniosek o wypłatę zasiłku. Zasiłek rodzinny w Norwegii można otrzymać nawet wtedy, gdy dzieci pozostały w Polsce. Zasiłek rodzinny to świadczenie, które otrzymują również osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli osoby te spełniają pewne warunki, mogą otrzymać zasiłek rodzinny rozszerzony.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Składając w Norwegii wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy do niego dołączyć pewne dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka; może to być akt wystawiony na druku unijnym. Jeśli akt wystawiono na zwykłym druku należy go przetłumaczyć na język norweski lub angielski;
  • umowę o pracę;
  • pozwolenie na pobyt;
  • odcinki wypłacanej w Norwegii pensji;
  • roczne zestawienie dochodów. Na koniec roku formularz ten wszystkim pracownikom wydaje ich pracodawca;
  • akt ślubu na druku unijnym albo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język norweski albo angielski.

Legalnie pracujący w Norwegii Polacy mają prawo do zasiłku rodzinnego na takich samych warunkach, jak Norwegowie.