Badania mykologiczne – pomogą sprawdzić, czy podjęto właściwe leczenie

W przypadku chorób grzybiczych narządów wewnętrznych bardzo liczy się czas. Dlatego nie ma tu miejsca na długotrwałe hodowanie patogenów z pobranego materiału i muszą być przeprowadzone szybkie badania diagnostyczne, takie jak próba z wodorotlenkiem potasu, bądź barwienie próbki i analiza pod mikroskopem. Jeśli grzyb reaguje w określony sposób na daną substancję, można go przypisać do określonej grupy. Jednak w celu dokładniejszej diagnostyki stosuje się testy mykologiczne pozwalające wyodrębnić DNA grzybów.

mykologia badania – hodowla grzybów trwająca do kilku tygodni

Najlepsze wyniki daje hodowla przeprowadzona od początku do końca w najbardziej sterylnych warunkach z użyciem jałowych pojemników bądź pipet, służących do wymazu i zawierających podkład stanowiący idealne środowisko do ewentualnego namnażania grzybów w sterylnych warunkach. Błędy w interpretacji wyników mogą się pojawić, jeśli próbka została zanieczyszczona grzybami z zewnątrz, tzn. jeśli dostało się do niej powietrze. Niektóre szczepy grzybów rosną wyjątkowo wolno, co również może stanowić trudność w interpretacji. Testy biochemiczne z użyciem odpowiednich odczynów pozwalają przy użyciu książki kodowej zidentyfikować patogen. Grzyby po zabarwieniu można obserwować również pod mikroskopem. W dalszej kolejności tworzony jest antybiogram dzięki któremu określa się odporność lub podatność patogenu na poszczególne antybiotyki. Posiew mykologiczny i badanie pozwala potwierdzić lub zmienić postawioną wstępnie diagnozę i ewentualnie zmodyfikować leczenie infekcji grzybicznej. Przy hodowli grzybów trzeba uzbroić się w cierpliwość, gdyż czasem trwa to nawet kilka tygodni.

Mykologia badania – jak się przygotować do pobrania materiału do badania?

Przed badaniem mykologicznym, dokładnie na 6 godzin przed nim należy powstrzymać się od jedzenia, dotyczy to pobrania krwi, a także próbki moczu. W drugim przypadku do badania konieczny jest pierwszy mocz. Jeśli badaniu poddawane są paznokcie, nie można używać na nie żadnych preparatów na dzień przed pobraniem materiału do badania. Posiew mykologiczny wymaga przestrzegania ściśle określonych zasad aby wynik badania nie był zafałszowany. Testy mykologiczne przyczyniają się do dokładnej diagnostyki i pozwalają się pozbyć infekcji grzybiczej, niezależnie od jej źródła.